دومین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،دبیرخانه شورای عالی ان در شهر تهران برگزار گردید.

حوزه های تحت پوشش: آمار و احتمالات ، ریاضیات و ریاضیات کاربردی ، نجوم، اخترفیزیک و علوم فضایی (عمومی) ، تاریخ و فلسفه علم


برگزار کننده: نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،دبیرخانه شورای عالی ان
شهر برگزاری: تهران

نخستین همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران طی روزهای 17 تا 19 آذر ماه 1388 خورشیدی در تهران و در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. موضوع نخستین همایش، تاریخ ریاضیات دوره اسلامی بود و طی روزهای برگزاری همایش رویهم رفته 30 مقاله از شرکت کنندگان داخلی و خارجی ارائه گردید.

همایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، ماحصل مجموعه کوشش های کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و چند نهاد دیگر است و می کوشد در هر کدام از همایش های دوره ای خود به یکی از موضوعات مربوط به فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی بپردازد.

دومین همایش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ان شاء الله در 17 و 18 آبان ماه سال 1391 خورشیدی در تهران برگزار خواهد گردید. موضوع همایش دوم تاریخ پزشکی دوره اسلامی است و همایش می کوشد، ضمن ارائه جدیدترین دستاوردهای دانشمندان ایرانی و خارجی در حوزه تاریخ پزشکی دوره اسلامی، فرصتی باشد برای بحث و گفتگوی صاحب نظران در خصوص پزشکی دوره اسلامی و جایگاه آن در پزشکی جهان.

محور های همایش

نوآوری پزشکان
مهمترین پزشکان
آثار پزشکی اسلامی
انتقال آراء دانشمندان
دستاوردهای پزشکی اسلامی
تبیین نظام فکری پزشکان  385
0
 
0
لینک کوتاه: