همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی

در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و مجله مراقبت مبتنی بر شواهد در شهر مشهد برگزار می شود.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری - زنان و زایمان

برگزار کننده: مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

سایر برگزار کنندگان: مجله مراقبت مبتنی بر شواهد

شهر برگزاری: مشهد

در این همایش با مشارکت ارائه دهندگان خدمات سلامت در حوزه پرستاری و مامایی فرصتی برای تبادل اطلاعات، توسعه دانش و بکارگیری نتایج مطالعات مبتنی بر شواهد در مراقبتهای پرستاری و مامایی بوجود می آید.

هدف نهایی خدمات پرستاری و مامایی ارائه مراقبت با کیفیت درراستای بهبود نتایج حاصل از خدمات برای بیمار و جامعه است. ارائه مراقبت ها و خدمات با کیفیت مناسب به عنوان یک اولویت در نظام خدمات بهداشتی درمانی به ویژه در زمینه خدمات پرستاری و مامایی می باشد. از پرستاران و ماماها انتظار می رود که ارائه خدمات مراقبتی را با بالاترین حد استانداردهای کمی و کیفی و مبتنی بر یافته های علمی مستند ارائه دهند و همواره با بررسی و بازنگری روشهای مراقبتی، توانمندی لازم برای تصمیم گیری های بالینی در ارائه مراقبت مبتنی بر دانش روز را کسب نمایند.

مراقبت مبتنی بر شواهد در تمامی حیطه های علوم پزشکی و پیراپزشکی از اهمیت ویژه ای در راستای ارتقای سلامت جامعه برخوردار است و به دلیل به روز بودن رویه‌های مراقبتی و هزینه و اثربخشی برای بیماران نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری و مامایی دارد. مراقبت مبتنی بر شواهد در اولویت قرار دادن منافع بیمار از طریق تصمیم گیری بالینی با استفاده از بهترین شواهد در مراقبت از مددجو می باشد.

اگرچه موانع متعددی نیز در اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد وجود دارد؛ از ملزومات ارتقای کیفیت مراقبت، افزایش دانش و مهارت پرستاران و ماماها درباره مراقبت مبتنی بر شواهد و تولید شواهد قوی و مناسب برای عملکرد پرستاران و ماماها با در نظر گرفتن فرهنگ، نیاز جامعه، هزینه و سودمندی نتایج برای بیماران می باشد. با توجه به اهمیت شواهد و تحقیقات در عملکرد بالینی پرستاری و مامایی و شکاف وسیع بین تولید شواهد و کاربرد شواهد در بالین، برگزاری همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی امکان نشست و تبادل علمی پرستاران و ماماها و آگاهی از جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه مراقبت های پرستاری و مامایی را ایجاد نموده و فرصت مغتنمی در جهت به روز رسانی دانش و مهارت پرستاران و ماماها و استفاده از نتایج پژوهش در بالین را فراهم می نماید.اهداف همایش:

هدف کلی: به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های حاصل از پژوهش ها و نیز تبادل تجارب مرتبط با مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی به منظور فراهم سازی زمینه کاربست و توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد در علوم پرستاری و ماماییاهداف اختصاصی:

1- ارائه جدیدترین مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه مراقبت های پرستاری و مامایی و اتاق عمل و بیهوشی

2- ایجاد تعاملات علمی و پژوهشی با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راستای تبادل ایده ها و تجارب مرتبط با مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی

3- ارائه جدیدترین شواهد و مستندات علمی و پژوهشی در مراقبت های پرستاری و مامایی شامل مراقبت کل نگر، بارداری و زایمان ایمن، نوزادان و کودکان، اورژانس ها و مراقبت ویژه ، یائسگی و سالمندی ، بیماریهای غیر واگیر و مزمن و سرطان،

4- فراهم سازی زمینه کاربست دانش مفید عملکردی و توسعه عملکرد مبتنی بر شواهد در علوم پرستاری و مامایی با ارائه راهکار های کاربردی نمودن تحقیقات مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی به منظور ارتقای کیقیت مراقبتها

5- تحکیم و تقویت دانسته های قبلی شرکت کنندگان از مراقبت با کیفیت در پرستاری و مامایی

6- توسعه فرهنگ پژوهش و استفاده از رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد توسط دانشجویان و پرسنل پرستاری و مامایی و اتاق عمل و بیهوشی


محورهای همایش:

ارایه بهترین شواهد در حیطه های:

مراقبت کل نگر در پرستاری و مامایی
مراقبت های پرستاری و مامایی در بارداری، زایمان ایمن، نوزادان و کودکان
آموزش سلامت به فرد، خانواده و جامعه
اثربخشی فعالیتهای آموزشی و حمایتی در پرستاری و مامایی
مراقبت های پرستاری و مامایی در اورژانس ها و مراقبت ویژه
مراقبت تسکینی در پرستاری و مامایی
مراقبت های پرستاری و مامایی در بیماریهای غیر واگیر، مزمن و سرطان
مراقبت های پرستاری و مامایی در یائسگی و سالمندی
جنبه های حقوقی و اخلاقی مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی
 
283
0
 
0
لینک کوتاه: