کاربر گرامی ، شما به صورت مهمان وارد سایت شده اید . برای ورود به پنل کاربری اینجا کلیک کنید . (ورود به سایت )

سومین همایش تخصصی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری،پیشگیری و اطفاء درحوادث

در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش تخصصی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری،پیشگیری و اطفاء درحوادث مراجعه فرمایید.

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی

برگزار کننده:
مرکز آموزش موسسه ره آوران آفاق صنعت

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا

شهر برگزاری: تهران

اهداف همایش:

خطرات حریق همواره متناسب با پیشرفتهای تکنولوژی، منحنی صعودی می پیماید و پیوسته بر تعداد و شدت حریق ها و انفجارات و در نتیجه بر مقدار خسارات افزوده میشود. دانش بشری با وجود قرنها تلاش، راه حل قاطعی برای خنثی کردن کامل حریق وانفجار نیافته است . اما علم ثابت نموده است که بیشترحریق ها با شناخت رفتار آنها قابل پیش بینی و پیشگیری است.

بدون تردید در صورت استفاده از اطلاعات پر دامنه، علمی و فنی می توان خسارات و تبعات حوادث آتش سوزی رابه حداقل ممکن کاهش داد بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه حریق، افزایش سطح آگاهی و توانایی در مقابله با حوادث در راستای حفاظت از سرمایه های انسانی و اقتصادی در عرصه های گوناگون را هدف اصلی خود قرار داده است.محـورهای همـایش :- بررسی الگـوهای رفتـاری انواع حریق در حوادث مختلف نظیر:


1- حریقهای شهری، صنعتی، حریقهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
2-حـریق های شیمیایی،الکـتریکی و حـریقـهای ناشـی از انفجـار
- بـررسی عوامل و شرایط موثر در رفتار انواع حریق در حوادث آتش سوزی
- تدوین الزامات مدیریت شرایط اضطراری مبتنی رفتار حریق در انواع حوادث
- برنامه ریزی موثر منابع و تجهیزات بر اساس شناخت رفتار حریق در حوادث
- مدیـریت ریسـک مبتنـی بر شناخت رفتـارحـریق در حوادث آتش سـوزی
- مدیریت پیـامد در حـوادث مختـلف، مبتـنی بر رفتـارشـناسی انـواع حـریـق
- مدیریت گسـترش حـریق، تحلیل خطـر و ارزیـابی مـواد و شـرایط خطرناک
- طراحی برنامه ایمن سازی و حفاظت تخریبی مبتنی بر رفتار حریق در حوادث
- شناخت رفتارحریق و برنامه ریزی پیشگیرانه در طراحی فضا، ساختمان و تاسیسات
- طـراحی برنامه اطـفاء بر اسـاس شـناخت رفتـار حریق در حوادث احتمـالی
- پیش بینی وانتخاب تجهیزات اطفاء در ساختارهای مختلف و انواع حریق احتمالی
- شناخت روشها و فناوریهای نوین در پیشگیری و اطفاء انواع حریق در حوادث 286
0
 
0
لینک کوتاه: