چهارمین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد-دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت پزشکی ، تئوری و ریاضیات ، مهندسی و فناوری ، علوم اجتماعی ، هنر و علوم انسانی

برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد -قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا

شهر برگزاری: مشهد-دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد


It is a great pleasure to welcome you to the First Joint Congress on Computational Intelligence (CCI2020), Mashhad, Iran. The CCI2020 is a joint meeting of two well-regarded scientific events, (1) the 8th Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (CFIS2020) and (2) the 4th Conference on Evolutionary Computation and Swarm Intelligence (CSIEC2020). The CFIS2020 itself consists of two highly successful conferences, (1) the 19th Iranian Conference on Fuzzy Systems (ICFS2020), and (2) the 17th Conference on Intelligent Systems (CIS2020). With the addition of the CSIEC2020, on a complementary topic of evolutionary computation and swarm intelligence, we expect this event to become the largest gathering of the CI community in Iran and the region. We also hope this complementary aspect will further promote the cross-fertilization of novel ideas and expand the scientific and collaborative network of the corresponding societies.

This year’s congress theme is ‘AI-for-Good’ and accordingly is scheduled on the national ‘Good-Deeds’ week. As such, we hope to address the many profound ways in which artificial intelligence can serve human societies in good causes and help make a better world. The Congress has both English and Persian sessions. Hence, we hope to have active participation by both Persian-speaking and English-speaking colleagues around the world. 
375
0
 
0
لینک کوتاه: