پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران

در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ تا ۱ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش:
سم شناسی (عمومی)

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سایر برگزار کنندگان: انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران

شهر برگزاری: تهران

محور های همایش

Clinical Toxicology


سم شناسی بالینی

Analytical Toxicology


سم شناسی تجزیه‌ای

Molecular & Cellular Toxicology


سم شناسی سلولی و مولکولی

Forensic Toxicology


سم شناسی پزشکی قانونی

Environmental Toxicology


سم شناسی محیطی

Nano Toxicology


سم شناسی نانو ذرات

Food Safety and Food Toxicology


سم شناسی مواد غذایی

Risk Assessment


ارزیابی خطر

Chemical Warfare Agents and Chemical Terrorism


عوامل شیمیایی جنگی و تروریسم شیمیایی

Drug Abuse and Addiction


سوء مصرف مواد و اعتیاد

Industrial and Occupational Toxicology


سم شناسی صنعتی و شغلی

Pharmaceutical Toxicology


سم شناسی دارویی

Natural Toxins


سموم طبیعی

Mechanistic Toxicology


سم شناسی مکانیسمی

Regulatory Toxicology


سم شناسی قانون گذاری

Genetic Toxicology


سم شناسی ژنتیکی

Veterinary Toxicology


سم شناسی دامپزشکی

Alternative Animal Models in Toxicology


روش های جایگزین مدل های حیوانی در سم شناسی

Computational Toxicology


سم شناسی محاسباتی

Epidemiology of Poisoning and the Role of Drug

and Poison Information Centers


اپیدمیولوژی مسمومیت‌ها و نقش مراکز اطلاع رسانی سموم

Other Related Subjects


سایر موضوعات مرتبط 


426
0
 
0
لینک کوتاه: