هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره

هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره، در تاریخ ۱۴ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران-دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات حداکثر تا ۵ آذر با توجه به محورهای اصلی هفتمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.محورهای اصلی کنفرانس:
  • مدیریت و اقتصاد کشاورزی
  • فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
  • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
  • هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
  • زراعت و اصلاح نباتات
  • علوم باغبانی و فضای سبز
و...
 
298
0
 
0
لینک کوتاه: