بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران

بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ تا ۷ آذر ۱۳۹۹ توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران برگزار می شود.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی) ، پزشکی ، علوم زیستی

برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران


محور های کنفرانس
پردازش سیگنال های حیاتی
پردازش تصاویر پزشکی
مدلسازی سامانه های زیستی
اندازه گیری زیستی
مهندسی پزشکی بالینی
انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور
بیو مکانیک سیالات زیستی
رباتیک پزشکی
مهندسی قلبی و تنفسی
مهندسی اعصاب و توانبخشی
مهندسی پزشکی در ورزش
مهندسی بیو مواد
مهندسی بافت و پزشکی باز ساختی
مهندسی سلولی و مولکولی
نانو مواد
مهندسی سامانه های دارویی
مهندسی زیست شیمی و سایر زمینه های مرتبط با مهندسی پزشکی 


133
0
 
0