اولین همایش ترسیم چشم انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی

روز چهارشنبه، 23 تیر، 1400 لغایت پنجشنبه، 24 تیر، 1400 توسط کمیته چشم انداز دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت حمایت سیویلیکا به صورت آنلاین برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: IRICONF01
حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل
برگزار کننده: کمیته چشم انداز دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای همایش:

چشم‌انداز ایران ۱۴۵۰ در آیینه تجارب کشور در حوزه‌ی آینده‌نگری:

تجارب و آموخته‌های چشم‌انداز ۱۴۰۴: آسیب‌شناسی، ضعف‌ها و قوت‌ها
رهنمون‌های بیانیه گام دوم انقالب اسلامی در تدوین چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰
تحلیل، آسیب‌شناسی و الزامات اجرایی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت
تحلیل، آسیب‌شناسی و الزامات اجرایی سند نقشه جامع علمی کشور
تحلیل، آسیب‌شناسی و الزامات اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
تحلیل، آسیب‌شناسی و الزامات اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
تجارب و آموخته‌های تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه پنج ساله

تحلیل تجارب جهانی در آینده‌نگری و چشم‌اندازسازی:
تجارب تدوین سند چشم‌انداز و آینده‌نگری‌های ملی در سایر کشورها
روش‌شناسی و مدل‌های ترسیم چشم‌انداز ملی
نظام‌های آینده‌نگاری در سطوح جهانی و ملی
تحلیل اسناد و گزارش‌های آینده‌پژوهی در سطح جهانی؛ روش‌شناسی، تهدیدها و فرصت‌ها
تحلیل تجارب کشورها در نهادسازی، استقرار و تحقق چشم‌انداز ملی

افق‌شناسی چشم‌انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها و الزامات:
روش‌شناسی و مدل ترسیم چشم‌انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی ایران
افق‌شناسی چشم‌انداز ۱۴۵۰ جمهوری اسلامی ایران از منظر جوانان
چالش‌ها و الزامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۵۰
چالش‌ها و الزامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۵۰
چالش‌ها و الزامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۵۰
چالش‌ها و الزامات حوزه انرژی، منابع طبیعی و زیست‌محیطی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۵۰
چالش‌ها و الزامات آموزش، علم و فناوری در افق ۱۴۵۰
چالش‌ها و الزامات تحقق‌پذیری سند چشم‌انداز ۱۴۵۰
چالش‌ها و الزامات جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۵۰ 


207
0
 
0
لینک کوتاه: