دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی

روز پنجشنبه، 17 تیر، 1400 توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: CHCONFE02
حوزه های تحت پوشش: شیمی، مهندسی شیمی
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

مهندسی شیمی

کاتالیست ها و فرآیندهای کاتالیستی

توسعه و کاربرد مواد پیشرفته و نوین

مواد، فرایندها و فناوریهای جداسازی

ابزارها، مواد و فرایندهای نانوتکنولوژی

ابزارها، مواد و فرایندهای بیوتکنولوژی

فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی

پلیمرها و فرایندهای پلیمریزاسیون

فرایندهای صنایع معدنی، شیمیایی و سلولوزی

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ترمودینامیک و ترمو سینتیک سیستمها و فرایندها

مواد و فرایندهای هسته ای

مهندسی پزشکی، زیست پزشکی و داروسازی

صنایع غذاییشیمیشیمی آلی

شیمی معدنی

شیمی تجزیه

شیمی فیزیک

شیمی پلیمر

نانو شیمی

فتو شیمی

شیمی کاربردی

شیمی پیشرانه ها

شیمی دارویی

بیوشیمی

شیمی صنایع غذایی 


136
0
 
0
لینک کوتاه: