دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

روز پنجشنبه، 26 خرداد، 1401 توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: LAWJC02
حوزه های تحت پوشش: حقوق
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد شیراز و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: شیراز

محورهای کنفرانس:

محورهای حقوق و فقه
حقوق خصوصی
حقوق مدنی
حقوق اموال
حقوق تجارت
حقوق جزا
حقوق جزای داخلی
حقوق جزای اختصاصی
حقوق جزای خارجی
علوم معین
علوم جرم یابی
علوم جرم شناسی
کیفرشناسی
حقوق عمومی
حقوق اساسی
حقوق اداری
آئین دادرسی
حقوق ثبت
حقوق کار
حقوق بانکی
حقوق بیمه
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
حقوق بین الملل خصوصی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
اصول فقه
متون فقه
قواعد فقه
و مباحث مرتبط دیگر
محورهای فرهنگی
جامعه شناسی
علوم اجتماعی
مردم شناسی
شرق شناسی
انسان شناسی
مبانی نظری: مبانی فلسفی، انسان شناسی، مفهوم‌پردازی و مولفه‌های فرهنگ عمومی
فرهنگ عمومی در بستر فرهنگ اسلامی- ایرانی
روش‌شناسی مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی
مطالعات تاریخی و تطبیقی در ارتباط با فرهنگ
مدیریت فرهنگ
عوامل موثر در فرهنگ عمومی و پیامدهای آن
خرده‌فرهنگ‌ها
زنان و فرهنگ
سبک زندگی و فرهنگ جوانان در قرن حاضر
ارتباطات و فرهنگ
فرهنگ دانشجویی
نقش ساختارهای مدیریتی ، سازمانی، قوانین و مقررات در فرهنگ
جهانی‌شدن و فرهنگ
فضای مجازی و فرهنگ
مساله شناسی و مسائل فرهنگی در ایران امروز
آسیب شناسی فرهنگ، فرصت ها و تهدیدها
آینده‌پژوهی فرهنگ
سلامت فرهنگی
سایر موضوعات مرتبط با فرهنگ  


282
0
 
0
لینک کوتاه: