لیست برنامه ها

سومین همایش مدیران برند تا 1400

سالن اجرا : سالن همایش های بین المللی سیتی سنتر

بلیت تمام شده است .

سمینار دیجیتال مارکتینگ

سالن اجرا : سالن هتل آسمان

بلیت تمام شده است .

سمینار صفر تا صد تجارت با چین

سالن اجرا : test

بلیت تمام شده است .

دومین سمینار مدیران برند تا 1400

سالن اجرا : سالن همایش های بین المللی سیتی سنتر

بلیت تمام شده است .

سمینار مدیریت آینده و آینده مدیریت

سالن اجرا : سالن هتل آسمان

بلیت تمام شده است .

روند بازاریابی و تبلیغات تا سال 2020

سالن اجرا : سالن هتل آسمان

بلیت تمام شده است .

سومین همایش مدیران برند تا 1400

سالن اجرا : سالن همایش های بین المللی سیتی سنتر

بلیت تمام شده است .