هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

هفتمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان، در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران- دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

از تمامی پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات حداکثر تا ۱۰ آبان با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.محورهای کنگره:
  • آموزش زبان انگلیسی
  • روانشناسی زبان
  • رویکردهای فراتحلیل و یادگیری
  • شناخت و یادگیری
  • تحلیل گفتمان
  • روشهای تدریس
  • زبانشناسی نظری
  • آواشناسی و واج شناسی
  • و...
 
2
0
 
0
لینک کوتاه: