همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای

در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

حوزه های تحت پوشش:
هنر و علوم انسانی

برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه ای

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا

شهر برگزاری: قم

محورهای همایش:

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در علم و پژوهش

تبیین مبانی فکری مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دربارۀ رسالت دانشگاه
آموزش تولید محور و جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای
روش شناسی پیشرفت درون زا و برون زا در دانشگاه
جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان دانشگاه نسل سوم در تحول علم و فناوری
جایگاه روش های آموزش مهارت محور در توانمندسازی دانشجویان
نقش تولید و توسعه در اقتدار نظامی از دیدگاه بیانیه گام دوم انقلاب
راهبردهای دستیابی به مرجعیت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در منطقه و جهان
مشخصه های دانشگاه و دانشجو در تراز انقلاب اسلامی
رویکردهای دانش بنیان در دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر علم و فناوری
پویش و پژوهش عملی در حوزه مدیریت دانشگاه
نقش جهاد و شتاب علمی در رشد و پیشرفت دانشگاه
شیوه های به کارگیری نخبگان علمی در گام دوم انقلاب
امیدآفرینی و نشاط در جامعه دانشجوئی
نقش مدیریت جهادی در تولید و نشر علم
روش های مؤثر دانش افزائی با تأکید بر نقش آموزش و پژوهش
جایگاه فناوری های نوین آموزشی در مدیریت دانش

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در معنویت و اخلاق

نقش معنویت و اخلاق در تربیت دانشجویان در تراز انقلاب اسلامی
نقش اساتید در ارتقای سجایای اخلاقی دانشجویان
نقش متون درسی معارف اسلامی در تحقق معنویت و اخلاق در دانشگاه
نقش روش های آموزش معارف اسلامی در تحقق معنویت و اخلاق در دانشگاه

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در سبک زندگی

نشاط معنوی در محیط های دانشگاه
رویکرد کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای و سبک زندگی سالم
ابعاد مختلف عدالت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای
سبک زندگی دانشجویان از دیدگاه قرآن و عترت
تبیین الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در عدالت و اقتصاد

دانشگاه فنی و حرفه ای و تبیین شاخصه های اقتصاد درون زا
رسالت کارافرینی دانشگاه فنی و حرفه ای در پیشرفت اقتصادی و اقتصاد سالم
راهکارهای اثربخش و عملیاتی دانشگاه در مقابله با مفاسد اقتصادی
نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در اقتصاد سالم و عدالت محور
پیشرفت اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی مبتنی بر مبانی بیانیه گام دوم
 
4
0
 
0
لینک کوتاه: