سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

مکانیک سیالات
ترمودینامیک
انتقال حرارت و جرم
انرژی و محیط زیست
بیومکانیک، میکرونانومکانیک
مکانیک جامدات
دینامیک
ارتعاشات و کنترل
ساخت و تولید

برگزار كنندگان: دانشگاه شهرکرد
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 شهریور 1399
تاريخ برگزاري همايش: 7 و 8 آبان 1399

تلفن تماس دبيرخانه: 03832324401-7
آدرس دبيرخانه: شهرکرد- بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد- دانشکده فنی و مهندسی
محل برگزاري: شهر کرد - دانشگاه شهر کرد

1
0
 
0
لینک کوتاه: