چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

روز پنجشنبه، 21 بهمن، 1400 توسط مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار , موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: WATERCONF04
حوزه های تحت پوشش: مهندسی آب و هیدرولوژی
برگزار کننده: مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار , موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهای کنفرانس:

بحران آب:
- بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
- بحران آب و مصارف صنعتی و شهری
- بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف
- بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین
- تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب
- بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن
- بحران آب و مسائل زیست محیطی
- راههای مقابله با بحران آب

مدیریت منابع آب:
- برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
- مدیریت کیفی منابع آب
- مدیریت منابع آب سطحی
- مدیریت منابع آب زیرزمینی
- تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
- منابع آب و آمایش سرزمین

بهینه سازی مصرف آب:
- بهره برداری بهینه از منابع آب
- روش های آبیاری و ارتقای مصرف بهینه آب
- ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
- کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
- روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
- بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

بازیافت آب:
- بازیافت آب از فاضلاب شهری
- بازیافت آب از پساب های صنعتی
- بازیافت آب از پساب های صنعتی
- تکنیکهای بازیافت آب در مقایسه با انتقال آب از سایر حوزه ها
- اقتصاد بازیافت آب
- هزینه های بازیافت آب
- بازیافت پساب خشک
- بازیافت آب و محیط زیست
- نقش بازیافت آب در محور توسعه پایدار

بحران آب و خشکسالی:
- دیدگاه­های نظری و کاربردی در خشکسالی
- خشکسالی و کشاورزی
- خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل­ها و مراتع
- مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
- خشکسالی و آمایش سرزمین
- اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی
- خشکسالی وتغییراقلیم
- پیش­بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
- مدلهای دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
- خشکسالی و مدیریت منابع آب
- خشکسالی و مدیریت خاک ورزی

بحران آب و کشاورزی:
- اصلاح نژاد و کم آبی
- زراعت و کم آبی
- روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب
- افزایش راندمان آبیاری
- اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
- استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

بحران آب و هواشناسی:
- مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
- مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب
- کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب

آب و فاضلاب:
- مدیریت تقاضا و مصرف آب
- تامین آب شرب و حفاظت از منابع
- تاسیسات آب و فاضلاب و بهینه‌سازی انرژی
- تاسیسات آب و فاضلاب و افزایش بهره‌وری
- تاسیسات آب و فاضلاب و فن‌آوری‌های نوین
- تاسیسات آب و فاضلاب و محیط‌ زیست

شبکه های آبیاری و زهکشی:
- بحران آب و مدیریت بهره‌برداری از شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
- مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
- ارتقا بهره‌­وری مصرف آب در شبکه­‌های آبیاری
- مسائل و مشکلات اجرایی شبکه­‌های فرعی آبیاری و زهکشی
- شبکه‌های آبیاری و زهکشی و محیط زیست
- مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

آب و زمین شناسی:
- منابع آب کارست و سازندهای سخت
- هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
- کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
- فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
- مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
- ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
- چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
- پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
- فناوریهای نوین در اکتشاف آب

تکنولوژی تعدیل آب و هوا:
- مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
- تاثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و روان آب
- جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی
- ایجاد افزایش بارش بعنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی 


2
0
 
0
لینک کوتاه: