نهمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

روز سه شنبه، 26 مرداد، 1400 توسط موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: EMCCONF09
حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی، مدیریت (عمومی)، حسابداری
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: شیروان

محورهای کنفرانس:

اقتصاد

– توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

– اقتصاد کلان

– اقتصاد خرد

– اقتصاد سنجی

– کاربردهای اقتصاد سنجی

– اقتصاد کاربردی

– مدیریت اقتصاد

– اقتصاد بازرگانی

– اقتصاد عمومی و دولتی

– علوم اقتصادی

– برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

– نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

– اقتصاد و تجارت الکترونیک

– اقتصاد انرژی

– اقتصاد محیط زیست

– برنامه ریزی اقتصادی

MBA – تبلیغات و بازاریابی

– مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

– اقتصاد تحریم

– مدلسازی اقتصادی

– تجارت بین الملل

– رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

– اقتصاد ایران

– اقتصاد سلامت

– حقوق اقتصادی

– بانکداری

– تولید و مدیریت مالی

– اقتصاد شهری

– نظام های اقتصادی

– رشد اقتصادی

– اقتصاد سنجی

– اقتصاد سرمایه گذاری

– اقتصاد گردشگری و توریسم

– کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی

– اقتصاد پول و بانکداری

– راهکارهای توسعه مناطق آزاد

– اقتصاد صنعتی و بازرگانی

– اقتصاد حمل و نقل

– اقتصاد نفت و گاز

– اقتصاد بین الملل و تجارت

– اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

– آموزش، تجارت و اقتصاد

– اخلاق تجارت و کسب و کار

– قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

– راهکارهای توسعه مناطق آزاد

– اقتصاد سلامت رفتاری

– اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

– تجارت جهانی

– تجارت الکترونیک

– رشد و توسعه اقتصادی

– آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی

– اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

– اقتصاد در شرایط تحریم

– اقتصاد و مدیریت ورزشی

– اقتصاد محیط زیست و تجارت

– اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

– توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

– ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی

– توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

– توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

– تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

– بازارهای مالی

– تئوری های سرمایه گذاری

– اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

– مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

– شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

– فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)

– اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

– بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

– کسب و کارهای خانوادگی

– ارزش گذاری اقتصادی تالابها

– ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

– ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

– ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت

– بررسی خسارت های تغییر اقلیم

– گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

– مالیات

– اقتصاد و بازاریابی گردشگری

– گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

– اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

– گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

– سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

* حسابداری

– تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

– اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

– ارزیابی استاندارد های بین المللی

– حسابداری تلفیقی

– حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

– حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

– نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

– کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

– تولید و حسابداری مدیریت

– یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

– استانداردهای حسابداری و حسابرسی

– روش های تامین مالی در سازمانها

– لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

– نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

– مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

– نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

– ارزش افزوده و گزارشگری مالی

– اخلاق در حسابداری و حسابرسی

– مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

– کاربرد اینترنت در حسابداری

– سیستم های اطلاعات حسابداری

– حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

– مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

– حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

– حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

– ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

– حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

– حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

– حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

– ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

– هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

– برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

– محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

– آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه

– حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

– حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها

– نقش حسابداری در تحول اقتصادی

– چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

– نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

– حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

– حسابداری ارزشی

– حسابداری دولتی و پاسخگویی

– نظریه پردازی در حسابداری

– اخلاق حرفه ای در حسابداری

– حسابداری تلفیقی

– حسابداری سرمایه فکری

– حسابداری محیط زیست

– حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

– حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

– حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

– حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

– نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی

– استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

– نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه

– اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

– کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
– تولید و حسابداری مدیریت

– نقش حسابداران در دوران پساتحریم

– آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی

– حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار

– کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی

– جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری

– تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی

– ارزش افزوده و گزارشگری مالی

– تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

– مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

– نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

– لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

– روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت

– حسابداری اجتماعی

– اثربخشی گرایشات حسابداری

– یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

– لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان

– قوانین و استانداردها

– اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی

– مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

– تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

– استانداردهای حسابداری و حسابرسی

– روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها

– نوآوری های مالی در حوزه حسابداری

– کاربرد اینترنت در حسابداری

– نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی

– مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

– حسابرسی و چالش های پیش رو

– تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

– ارزیابی استاندارد های بین المللی

– نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

– نقش حسابداری در تحول اقتصادی

– سیستم های اطلاعات حسابداری

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

* امور بانکی

-بازیگران جدید (فین‌تک و (…

-ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید(

-بانکداری باز

-بانکداری دیجیتال

-بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-خدمات پرداخت

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی (Payment Initiation)

-پرداخت یاری (Payment Facilitator)

-پرداخت همراه

-کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تامین مالی انبوه (Crowd Funding)

-پول‌های رمزی

-حساب یاری (Account Information Services)

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

-استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

-اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

-هوش مصنوعی

-فناوری نظارتی(RegTech)

-چارچوب‌های اقتصادی جدید (PSD۲ و…)

-استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

-سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

-مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel)

-راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

-راه حل های پرداخت الکترونیکی :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

– امنیت در بانکداری الکترونیکی :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And…

-مدیریت بانکداری الکترونیکی :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

R Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

-چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی

– چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی

– امور قضایی در بانکداری الکترونیکی

– آموزش و فرهنگ سازی :

– راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی

– آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی

– تبلیغات و بانکداری الکترونیکی

-بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی

– بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی

– الگوی تامین مالی، تجهیز منابع و خدمات بانک­ها

– نوآوری­ها در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

– شیوه ­های تعامل نظام بانکداری

– ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)

– بانکداری باز

– بانکداری دیجیتال

– بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی

-پرداخت یاری

-پرداخت همراه

– کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تامین مالی انبوه

-پول‌های رمزی

– حساب یاری

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

– استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

– اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

– هوش مصنوعی

– استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

– سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

– مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره( (Omni-Channel

و سایر موضوعات مرتبط با امور بانکی

محورهای کلی بخش مدیریت
– مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
– مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
-رهبری و رفتار سازمانی
-مدیریت تولید، فرایند و عملیات
-مدیریت راهبردی
-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
– مدیریت استراتژیک و رقابت
-مدیریت منابع انسانی
-مدیریت مالی
– مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
– مدیریت بازار
– اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
– حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
– مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
– مدیریت عمومی
-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت
محورهای کلی بخش حسابداری
– سیستم های اطلاعات حسابداری
-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
-تولید و حسابداری مدیریت
-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
-استانداردهای حسابداری و حسابرسی
-روش های تامین مالی در سازمانها
-لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
– نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
– کاربرد اینترنت در حسابداری
– مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
– تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
– تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
– نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
– ارزش افزوده و گزارشگری مالی
– اخلاق در حسابداری و حسابرسی
-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش 


3
0
 
0
لینک کوتاه: